Hotline: 02462.926.557

Các phương pháp tẩm quất điểm cơ thể là gì?

Nếu các huyệt đạo trên cơ thể con người cần được xoa bóp, thì có nhiều phương pháp xoa bóp, chẳng hạn như xử lý một huyệt hoặc toàn bộ khu vực, các phương pháp này được sử dụng phổ biến nhất là phương pháp bấm huyệt Zen một ngón tay, đòi hỏi nghỉ ngơi và thiền định.Bạn cũng có thể sử dụng ngón tay xoa bóp, bao gồm ngón giữa xoa bóp, ngón tay cái xoa bóp, xoa bóp lớn và xoa bóp nhỏ, cũng như ấn huyệt, ấn ngón tay, ấn bàn tay và ấn khuỷu tay.Phương pháp rất phổ biến. Ngoài ra, có rất nhiều cách xoa bóp bấm huyệt như xoa bóp, ấn huyệt đều đi theo huyệt đạo nên nếu bạn muốn học xoa bóp thì đây là kiến ​​thức rất có hệ thống, không cần phải nắm vững một số huyệt nhất định mới có thể xoa bóp được. bạn cần đào tạo chuyên nghiệp.học tập có hệ thống.

02462.926.557